HomanSällskapet

Mats Molin

Sekreterare

Jag bor i Älvsjö sedan början av 2000-talet. Mitt intresse för Homandeckarna grundar sig på de matrelaterade och historiska inslagen i böckerna, som jag uppskattar i hög grad.

Matlagningskonsten ligger dock över min nivå. Även om jag till min familjs glädje försöker med viss framgång. Vår yngsta dotter deltog i första säsongen av ”Hela Sverige bakar”  (där hon som en av de yngsta deltagarna kom fyra) vilket gör att jag har lite att leva upp till.

Jag försöker lägga viss tid åt trädgården. Men jag måste erkänna att min fru, Marie, är duktigare.

Sport tar upp mycket av min tid. Framförallt fotboll och golf. Jag har själv varit fotbollsledare under ca tolv års tid för mina äldre döttrar (nu 33 resp. 30) i mitt förra äktenskap, vilket gav mig mycket lycka, Jag fick dock tyvärr inte vara ledare för vår yngsta dotter. Jag spelar också golf från tid till annan. Jag ska inte ta upp mitt handicap.

Jag ägnar jag mig också åt klubb- och föreningsliv i olika former varav Homansällskapet, som sekreterare, är en form. Jag är också med i PRO, där jag främst spelar bridge och boule.