HomanSällskapet

Medlemskap

Välkommen som medlem!

Foto: Privat

HomanSällskapet är en ideell sammanslutning med syfte att främja kunskapen om Johan Kristian Homan och dennes liv. 

Vem som helst, som har intresse av Sällskapets verksamhet och har läst någon Homanbok, kan bli medlem.

Som medlem får du medlemstidningen HomanGazetten hemskickad till din brevlåda. Tidningen innehåller förutom referat från våra aktiviteter även kallelser till kommande aktiviteter och annan information.

Du blir enkelt medlem genom att betala in årsavgiften 250 kronor till HomanSällskapets postgirokonto 433 51 30-3 och ange namn och postadress. 

Vi använder för närvarande inte email men tar tacksamt emot även den adressen för eventuellt framtida behov.