Residens – Svenska EU ambassader (1997)

Med RESIDENS vill UD och Statens fastighetsverk dokumentera de svenska ambassadresidensen inom EU, vårt ansikte utåt och de främsta svenska representationslokalerna i respektive land. Länge har de för en större allmänhet varit förhållandevis okända miljöer, men de har ett stort intresse inte enbart ur kulturhistoriskt, arkitektoniskt och inredningsmässigt perspektiv -utan också som svenskt, ”officiellt rum” i omvärlden där Sverige ur olika aspekter presenteras. Svenskt modernt konsthantverk, textilier och konst tillsammans med äldre föremål, ofta med historisk anknytning, utgör en helhet som speglar ett mångfasetterat Sverige. Residensen är en del av den ram inom vilken den svenska utrikesförvaltningen verkar för att tillvarata landets intressen.

RESIDENS vill alltså ge en inblick i hur de svenska EU-ambassadörernas officiella representationsbostäder ser ut och hur ett modernt Sverige presenteras inför utländska ögon, ett Sverige också med djupa historiska och kulturella rötter.

HomanSällskapet