Att kyssa ett träd (2000) – Jan Mårtensons memoarer

”Vid gaveln till mitt barndomshem, borta nu, står en stor ask. Hög, med mäktig krona och ett omfång kring stammens nederdel på över fem meter. Hit kommer jag ibland. Stöder händerna mot den silvergrå stammen. Lyssnar till vinden bland löven däruppe. Minns min barndom. Och jag böjer mig fram och kysser trädet. Ankarfäste, tillflykt. Att kyssa ett träd. Nostalgi? Sentimentalitet? Kanske, men det är så jag känner.”

Ambassadör Jan Mårtenson har färdats en lång väg i livet. Från uppväxten på herrgården i Närke via UD, hovet och FN till storpolitiska scener världen över. Han har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt några av vår tids ödesfrågor – fred, nedrustning, mänskliga rättigheter, miljö och kampen mot rasismen.

Jan Mårtenson arbetade på nära håll med många av aktörerna i det internationella spelet och berättar i sina minnen livfullt och initierat om en verksamhet i skärningspunkten mellan stormaktsintressen och ideologier. I mer än tolv år var Jan Mårtenson undergeneralsekreterare i FN och blev senare generaldirektör och chef för FN:s Europahögkvarter i Genève. Det var en dramatisk tid som inleddes med Sovjets invasion av Afghanistan och avslutades när kommunismen vittrade bort efter murens fall.

Men författaren ger också intressanta inblickar i vad som hände under de år på 1970-talet då han var chef för HM Konungens kansli, då vår nuvarande kung just hade tillträtt. Naturligtvis berättar Jan Mårtenson också om sitt författarskap och om sin antihjälte Johan Kristian Homan, huvudperson i en lång serie populära detektivromaner.

I sina memoarer ger Jan Mårtenson en fascinerande rundmålning av ett liv som spänner över vida områden, både geografiskt, politiskt och intellektuellt. Han har bokstavligen haft världen som arbetsfält och varit personligt inblandad i många dramatiska skeenden. Hans memoarer bjuder på spännande inblickar i centrala världshändelser och intressanta möten med världens stora.

HomanSällskapet