Arvfurstens palats (1991) – tillsammans med Alf Åberg

År 1791 är startpunkten för det moderna UD. Då inrättade Gustav III Konungens kabinett för den utrikes brevväxlingen och till kabinettssekreterare utnämndes Aron Isak Silfversparre.

Med anledning av detta 200-årsjubileum skildrar Alf Åberg och Jan Mårtenson i denna vackra och rikt illustrerade bok den svenska utrikesförvaltningens historia från 1600-talets stormaktstid till dagens nyorganisation inför Sveriges inträde i EU.

Alf Åberg ger i bokens första del kungarnas och krigens historia. Han berättar om Axel Oxenstiernas arbete med att forma1isera svensk utrikesförvaltning – former – som än idag lever kvar, om UD:s väg från slottet Tre Kronor till Arvfurstens palats, om Gustav III:s statskupp, om diplomatlivet i 1700-talets Stockholm och om många av de fältherrar, diplomater och tulltjänstemän som format svensk utrikespolitik. Det har blivit en lättsam och gedigen genomgång av Sveriges historia och vårt lands förhållande till andra länder.

Jan Mårtenson ger i andra delen en personlig och spännande bild av arbetsplatsen UD och dess historia. Han berättar om det dagliga arbetet, om utrikesministerns ansvar och uppgifter, om de vackra lokalerna, om sina egna minnen från arbetsplatsen UD och inte minst om Sofia Albertina, Gustav III:s yngre syster, kanske den som mest präglat det hus som vi idag kallar Arvfurstens palats.

HomanSällskapet