Silverapostlarna (2016)

Spöken, finns dom? Det är en dramatisk fråga som Johan Kristian Homan ställs inför i ”Silverapostlarna.”

Och svaret blir en överraskning. Hela historien går tillbaka till 800-talet och kejsaren Karl den Stores silverapostlar. När hans dotter skulle gifta sig fick kejsaren låna en huvudduk som sades ha tillhört jungfru Maria från ett nunnekloster i Polen. Som tack skänkte han klostret apostlarna. De skulle senare komma till Sverige på 1500-talet som krigsbyte och var så värdefulla att de grävdes ner vid ett slott i Östergötland. Men ägaren stupade i ett slag och tog med sig hemligheten i graven om var den ovärderliga skatten gömts. Sedan dess har många sökt efter apostlarna, en jakt där alla medel är tillåtna.Homan blir indragen i ett dramatiskt i skeende där han blir utpressad, hotas till livet och får en ofrivillig roll som skattjägare. Den organiserade brottsligheten finns med i bilden liksom en mystisk mångmiljonär med sociala ambitioner och tveksamma internationella kontakter. Han har köpt en gammal herrgård 

HomanSällskapet